Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

40 km på Egebjergvej

40 km/t i området?? Posted on Tue, March 28, 2023 09:11

Hej Jørn

Som jeg fortalte i telefonen, så er strækningen mellem Nordbuen og kommunegrænsen med i vores trafiksikkerhedsplan og udtaget til projektering i år. Du kan læse den politiske sag her https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-02-2023#punkt-12-diverse-vej%C3%A6ndringer-2023—anl%C3%A6gsbevilling

På kommunens hjemmeside https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/trafiksikkerhed-og-hastighed kan du se nyeste tællinger og vores trafiksikkerhedsplan. Pt. er det dog forsat den gamle der er linket til, men det får vi rettet op hurtigt. I mellemtiden kan du se planen i de vedhæftede bilag her https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-19-12-2022#punkt-10-endelig-godkendelse-af-trafiksikkerhedsplan-2022-2026-

Med venlig hilsen

Malene Skagge Arvid

Civilingeniør

Center for By og Miljø

Anlæg

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

DK-2750 Ballerup

Tlf: 4477 2000

Dir: 4175 0144

E-mail:bvoe@balk.dk

www.ballerup.dk 40 km. i Egebjerg

40 km/t i området?? Posted on Sat, July 06, 2019 12:40

Så kommer det endeligt!
40 km. i Egebjerg!

Gå ind i Google og søge på ”Vi sænker farten i Egebjerg”.,
hvis du vil se hvor der kommer 40 KM.

FormandenVedr. hastighedsbegrænsninger

40 km/t i området?? Posted on Tue, April 17, 2018 17:12

Se bl.a. Kategorien “40 km/t i området??” i højre kolonne…
Vh
Henrik40 km/t i Egebjergs villakvarterer er til politisk beslutning

40 km/t i området?? Posted on Fri, May 26, 2017 09:38

Vedlagte er modtaget fra André Westh.

Hastighedsbegrænsning som det her foreslåede har været drøftet/foreslået i mange år, så det foreløbige resultat forekommer undertegnede meget positivt.

Planen er udarbejdet i samarbejde med kommunen og

på dagsorden i Teknik- og Miljøudvalget d. 30 Maj 2017.

Vh

Henrik