Fra Jan Coln har jeg modtaget nedenstående kopi af en email til Egebjerglund Syds formand, der opfordres til at henvende sig til kommunen – og Vejdirektoratet – med opfordring til at give en støjvold langs Ring IV/Pæremosevej høj prioritet. Jan opfordrer også de støjplagede beboere i området til selv at fremsende sådanne indlæg for at give sagen størst mulig vægt. De relevante adresser står i mailen, hvori sagens stade også er opridset.
Kopi af hans egne henvendelser til de nævnte myndigheder vedlægges til eventuel inspiration.
Vh
Henrik

Mailen fra Jan:

“Hej.

Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-23 indeholder side 81 en bemærkning om at man overvejer en støjvold langs Ring IV udfor Pæremosevej, hvilket også er markeret på kortet side 80. Det gjorde den forrige støjhandlingplan 2013-18 ikke, så det er glædeligt. Det er jo nærliggende at støtte vejdirektoratets overvejelser ved henvendelser her fra området, dels fra folk på Pæremosevej og Syvendehusvej og dels fra grundejerforeningen. Det vil jeg opfordre til.

Men lokale henvendelser får mere vægt, hvis kommunen støtter dem. Ved høringen af kommunens sidste støjhandlingsplan 2013-18 skrev både berørte beboere og grundejerforening til kommunen. Det resulterede bl.a.

i et brev fra kommunen til vejdirektoratet, der opfordrede til snarest at etablere støjvold langs Ring IV udfor Pæremosevej. I øjeblikket er kommunens forslag til støjhandlingsplan 2018-23 i høring til en gang i januar. Derfor vil jeg opfordre både beboere og grundejerforening til også at henvende sig til kommunen, i håb om at den også denne gang vil støtte ønsket om en støjvold overfor vejdirektoratet.

Vejdirektoratets plan var i høring fra april til juni i år, hvor man kunne skrive til vd@vd.dk. Det kan man sikkert stadigvæk. Kommunens udkast til plan kan man finde ved at søge på “støjhandlingsplan” på borgerservicesiden. Det fremgår at man kan skrive til “mt-miljo@balk.dk”

indtil den 23. januar.

Jan Coln, Pæremosevej 17, 2750 Ballerup. 2380 2000″

Klik på ikonet for at se bilaget!