Torsdag den 12. marts 2020 kl. 18:00 i Fælleshuset, Agernhaven 8

Program:

18:00 Fællesspisning for hele familien

Traditionen tro byder foreningen på en bid mad FØR selve generalforsamlingen, så de små også kan være med (og måske nå hjem igen før den ”kedelige” del begynder). Kom og få en snak med naboerne!

18:30 Oplæg om fiber-internet

Lisette Carlsson, som er formand i Digterparkens grundejerforening, kommer og fortæller om deres erfaringer med etablering af fibernet.

19:00 Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning – kom og hør hvad der er foregået i det forgangne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning. Det reviderede regnskab er vedlagt denne indkaldelse.

4. Fastsættelse af kontingent og evt bidrag. Her foreslår vi at fastholde det nuværende kontingent på kr. 400,- pr. år.

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Bestyrelsen har denne gang ingen forslag.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden eller et andet medlem af bestyrelsen i hænde senest d. 27. februar 2020.

6. Valg af kasserer – Niels Damgaard er villig til genvalg.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Lisbeth Jensen er villig til genvalg, Dennis Rilorin fratræder, og ønsker ikke genvalg. Gert Friis stiller op som ny medlemskandidat.

Valg af 2 suppleanter – Marco Frederiksen er villig til genvalg.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. – Jens Brunsgaard er villig til genvalg som revisor.

7. Eventuelt

For at vi kan sørge for den rette mængde mad, beder vi jer sende en mail til post@egebjerglund-syd.dksenest torsdag d. 5. Marts 2020, med dit navn og din adresse og antal af personer der deltager til spisning.

Bemærk: Tilmelding er ikke nødvendig, hvis man kun deltager i selve generalforsamlingen.