Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Fyrværkeri

Uncategorised Posted on Sat, January 01, 2022 15:56

Husk at rydde op!

Hvis du har brugt vejen eller fortovet til at fyrre af på.Indbrudstyve på Rekognoscering

Uncategorised Posted on Sun, April 18, 2021 12:12

Ny metode til at finde ud af om folk er på ferie !!Fiber-internet i Egebjerg?

Uncategorised Posted on Tue, September 08, 2020 13:20

Hej! vil du have fiber-internet i Egebjerg!

Gigabit er nu klar til at du elektronisk, kan fortælle dem, at du gerne vil have fiber-internet.

 1. Gå ind på WWW.gigabit.dk
 2. Søg din adresse frem
 3. Læs betingelserne
 4. Vælg din hastighed
 5. Tilmeld dig

Du må gerne fortælle dine naboer at det nu er muligt at tilmelde sig hos Gigabit.

Nu graver de på Lerholmvej!!!!!Generalforsamling den 1-10-2020

Uncategorised Posted on Sun, September 06, 2020 16:37

Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19:30 i Fælleshuset, Agernhaven 8
Som bekendt måtte vi aflyse vores ordinære generalforsamling i marts pga. corona-nedlukningen. I
stedet gennemfører vi årets generalforsamling her i efteråret.
Der vil være mulighed for at nyde en øl eller vand, men vi kan desværre ikke gennemføre vores
ellers traditionelle fælles spisning denne gang. Vi må håbe det bliver muligt igen til næste år.
Vi sørger for masser af håndsprit og afstand mellem pladserne. I er også velkommen til at
fremsende fuldmagter eller skriftlige tilkendegivelser.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning – kom og hør hvad der er foregået i det forgangne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019. Det reviderede regnskab blev
  fremsendt sammen med den oprindelige indkaldelse, og kan ses på hjemmesiden.
 4. Fastsættelse af kontingent og evt bidrag. Pga. omstændighederne har bestyrelsen
  administrativt vedtaget at vi opkræver samme kontingent som sidste år, dvs. 400 kr.
  Fastsætter generalforsamlingen et andet beløb, må vi justere for forskellen ved
  kontingentopkrævningen i 2021.
 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  Bestyrelsen har denne gang ingen forslag. Forslag fra medlemmerne skal være formanden
  eller et andet medlem af bestyrelsen i hænde senest d. 16. september 2020.
 6. Valg af kasserer – Niels Damgaard er villig til genvalg.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Lisbeth Jensen er villig til genvalg, Dennis Rilorin
  fratræder, og ønsker ikke genvalg. Gert Friis stiller op som ny medlemskandidat.
  Valg af 2 suppleanter – Marco Frederiksen er villig til genvalg, Dennis Rilorin stiller op som
  suppleant.
  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. – Jens Brunsgaard er villig til genvalg som revisor.
 7. Eventuelt
  Bemærk: Tilmelding er ikke nødvendig.
   Foreningens regnskab, vedtægter, referater, adresser og numre til bestyrelsen og andet
  kan ses på foreningens hjemmeside www.egebjerglund-syd.dk. Se evt. også vores blog
  (link på hjemmesiden).
   Kontakt til foreningen: post@egebjerglund-syd.dk eller telefon til Jørn: 20 95 27 37
   Yderligere materiale omkring generalforsamlingen og evt. forslag vil blive lagt på
  hjemmesiden under Generalforsamlingen 2020 efterhånden som vi modtager det. .
  Med venlig hilsen – og på gensyn
  Bestyrelsen


Hjemmesiden

Uncategorised Posted on Sun, September 06, 2020 11:53

Hej,
Er Naboskab på den nye hjemmeside i fuld overensstemmelse med det tidligere på generalforsamlinger vedtagne??
Vh
HenrikKommunale anlægsopgaver

Uncategorised Posted on Thu, March 26, 2020 17:01

Hej,
En højst tiltrængt renovering af fortovene på Pæremosevej kunne passende foreslås medtaget i den nu forestående fremrykning af kommunale anlægsopgaver.
Fortovene er flere steder nærmest livsfarlige.
Vh
HenrikAflysning af generalforsamling og spisning.

Uncategorised Posted on Wed, March 11, 2020 21:10

Efter de seneste henvisninger fra regeringen omkring coronavirus i Danmark , udsættes/aflysning spisning og generalforsamlingen i morgen den 12-3-20.
Foreløbig på ubestemt tid.BestyrelsenCoronasmittens udvikling

Uncategorised Posted on Wed, March 11, 2020 15:01

Nedenstående email fra datteren af en nær ven har skærpet undertegnedes opmærksomhed på sagen:

“Dato: 9. marts 2020
Emne: Brev fra “Norditalien”

Kære alle,
Vi begynder nu tredie uges husarrest og har det godt. Supermarkedernes hjemmelevering fungerer endnu og vi har heldigvis masser af plads herhjemme til at komme af med overskydende energi.
Det sidste har jeg efterhånden mindre af – ud over mit almindelige arbejde i smart-working (hjemmekontor) har vi en række krise-tiltag der røver tid, også fra weekenden. Derudover er jeg nu igen mor på fuld tid OG skolelærer fordi min syvårige endnu ikke er selvstændig med den nye online-skole der er ved at komme på benene.

Hele min region er nu lukket, dvs varer må gerne flyttes på tværs af grænser (hvis man da ellers kan finde chauffører nok) og folk må gerne tage på arbejde et andet sted hvis de har en erklæring fra deres arbejdsgiver.
Har man så overreageret?
NEJ!
Vi er gået fra 15 til snart 8000 positive på 16 dage, de døde nærmer sig i skrivende stund 400 – Italien har overgået Iran i %.
Hospitalerne har ikke flere senge på intensivafdelingerne og overlægerne bliver kaldt på arbejde midt om natten for at sortere alle de ikke-døende patienter fra og sende dem hjem eller til hospitaler uden for de ramte zoner. Operationer bliver udskudt, sundhedspersonale bliver kaldt tilbage fra ferier og orlov, og pensionerede læger bliver bedt om at træde til. Man estimerer at vi vil mangle circa 20000 (ja, tyvetusind) ansatte på hospitalerne hvis det fortsætter bare lidt endnu.

Italien var for to uger siden som Danmark idag. Mange tog let på nyhederne om smittede – det var jo bare i et mindre område syd for Milano.
Heldigvis lukkede skolerne så mange virksomheder følte sig nødsaget til at sende medarbejderne hjem for at passe ungerne. Smart-working blev udbredt, selv i den offentlige sektor, museer lukkede, sportsklubber lukkede, selv kirkerne lukkede – og alligevel blev mange ved med at gå på arbejde, cafe, bar, diskotek osv – og smitten er fortsat.
Unge stærke mennesker ligger nu på intensiv. De klarer det måske men det gør deres ældre/udsatte familiemedlemmer måske ikke. Mange andre er symptomfri og derfor ikke klar over at de kan smitte videre.
Denne voldsomme regionslukning (16 millioner mennesker) var nødvendig for at få folk til at blive hjemme og dermed forhåbentligt stoppe den videre smitte og det øgede behov for hospitalspladser.

Gør hinanden en tjeneste – stop smitten inden Danmark kommer i samme situation – og bliv så vidt muligt hjemme!!

Del gerne denne mail, men ikke min mailadresse.”Next »