Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Indbrudstyve på Rekognoscering

Uncategorised Posted on Sun, April 18, 2021 12:12

Ny metode til at finde ud af om folk er på ferie !!Så er der ryddet sne.

Uncategorised Posted on Tue, February 16, 2021 03:07

Klokken er lidt over 3 om natten og 2 tur er nu færdig!

Godnat alle sammen!

SnemandenSnerydning i dag.

Sneordningen, Uncategorised Posted on Wed, February 10, 2021 07:56

Snerydning starter her ved 8 tiden i dag.

SnemandenRydning af sne stoppet!

Uncategorised Posted on Mon, February 08, 2021 09:39

Der ligger meget lidt sne rundt på fortovene, så vi ser hvordan snefaldet udvikler sig.
Men lige nu bliver der ikke ryddet sne.

Snemanden.Der vil blive ryddet sne.

Uncategorised Posted on Mon, February 08, 2021 08:50

Der vil blive ryddet sne lidt senere omkring ved 9 tiden.
Det fyger så sneen samler sig i bunker.


SnemandenSnerydning i dag

Sneordningen, Uncategorised Posted on Fri, January 08, 2021 10:05

Da der nogle steder ligger mere end 2 cm. sne bliver der nu kørt en runde selvom DMI lover tøvejr senere.

SnemandenFiber-internet i Egebjerg?

Uncategorised Posted on Tue, September 08, 2020 13:20

Hej! vil du have fiber-internet i Egebjerg!

Gigabit er nu klar til at du elektronisk, kan fortælle dem, at du gerne vil have fiber-internet.

 1. Gå ind på WWW.gigabit.dk
 2. Søg din adresse frem
 3. Læs betingelserne
 4. Vælg din hastighed
 5. Tilmeld dig

Du må gerne fortælle dine naboer at det nu er muligt at tilmelde sig hos Gigabit.

Nu graver de på Lerholmvej!!!!!Generalforsamling den 1-10-2020

Uncategorised Posted on Sun, September 06, 2020 16:37

Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19:30 i Fælleshuset, Agernhaven 8
Som bekendt måtte vi aflyse vores ordinære generalforsamling i marts pga. corona-nedlukningen. I
stedet gennemfører vi årets generalforsamling her i efteråret.
Der vil være mulighed for at nyde en øl eller vand, men vi kan desværre ikke gennemføre vores
ellers traditionelle fælles spisning denne gang. Vi må håbe det bliver muligt igen til næste år.
Vi sørger for masser af håndsprit og afstand mellem pladserne. I er også velkommen til at
fremsende fuldmagter eller skriftlige tilkendegivelser.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning – kom og hør hvad der er foregået i det forgangne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019. Det reviderede regnskab blev
  fremsendt sammen med den oprindelige indkaldelse, og kan ses på hjemmesiden.
 4. Fastsættelse af kontingent og evt bidrag. Pga. omstændighederne har bestyrelsen
  administrativt vedtaget at vi opkræver samme kontingent som sidste år, dvs. 400 kr.
  Fastsætter generalforsamlingen et andet beløb, må vi justere for forskellen ved
  kontingentopkrævningen i 2021.
 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  Bestyrelsen har denne gang ingen forslag. Forslag fra medlemmerne skal være formanden
  eller et andet medlem af bestyrelsen i hænde senest d. 16. september 2020.
 6. Valg af kasserer – Niels Damgaard er villig til genvalg.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Lisbeth Jensen er villig til genvalg, Dennis Rilorin
  fratræder, og ønsker ikke genvalg. Gert Friis stiller op som ny medlemskandidat.
  Valg af 2 suppleanter – Marco Frederiksen er villig til genvalg, Dennis Rilorin stiller op som
  suppleant.
  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. – Jens Brunsgaard er villig til genvalg som revisor.
 7. Eventuelt
  Bemærk: Tilmelding er ikke nødvendig.
   Foreningens regnskab, vedtægter, referater, adresser og numre til bestyrelsen og andet
  kan ses på foreningens hjemmeside www.egebjerglund-syd.dk. Se evt. også vores blog
  (link på hjemmesiden).
   Kontakt til foreningen: post@egebjerglund-syd.dk eller telefon til Jørn: 20 95 27 37
   Yderligere materiale omkring generalforsamlingen og evt. forslag vil blive lagt på
  hjemmesiden under Generalforsamlingen 2020 efterhånden som vi modtager det. .
  Med venlig hilsen – og på gensyn
  Bestyrelsen


Next »