Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19:30 i Fælleshuset, Agernhaven 8
Som bekendt måtte vi aflyse vores ordinære generalforsamling i marts pga. corona-nedlukningen. I
stedet gennemfører vi årets generalforsamling her i efteråret.
Der vil være mulighed for at nyde en øl eller vand, men vi kan desværre ikke gennemføre vores
ellers traditionelle fælles spisning denne gang. Vi må håbe det bliver muligt igen til næste år.
Vi sørger for masser af håndsprit og afstand mellem pladserne. I er også velkommen til at
fremsende fuldmagter eller skriftlige tilkendegivelser.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning – kom og hør hvad der er foregået i det forgangne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019. Det reviderede regnskab blev
  fremsendt sammen med den oprindelige indkaldelse, og kan ses på hjemmesiden.
 4. Fastsættelse af kontingent og evt bidrag. Pga. omstændighederne har bestyrelsen
  administrativt vedtaget at vi opkræver samme kontingent som sidste år, dvs. 400 kr.
  Fastsætter generalforsamlingen et andet beløb, må vi justere for forskellen ved
  kontingentopkrævningen i 2021.
 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  Bestyrelsen har denne gang ingen forslag. Forslag fra medlemmerne skal være formanden
  eller et andet medlem af bestyrelsen i hænde senest d. 16. september 2020.
 6. Valg af kasserer – Niels Damgaard er villig til genvalg.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Lisbeth Jensen er villig til genvalg, Dennis Rilorin
  fratræder, og ønsker ikke genvalg. Gert Friis stiller op som ny medlemskandidat.
  Valg af 2 suppleanter – Marco Frederiksen er villig til genvalg, Dennis Rilorin stiller op som
  suppleant.
  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. – Jens Brunsgaard er villig til genvalg som revisor.
 7. Eventuelt
  Bemærk: Tilmelding er ikke nødvendig.
   Foreningens regnskab, vedtægter, referater, adresser og numre til bestyrelsen og andet
  kan ses på foreningens hjemmeside www.egebjerglund-syd.dk. Se evt. også vores blog
  (link på hjemmesiden).
   Kontakt til foreningen: post@egebjerglund-syd.dk eller telefon til Jørn: 20 95 27 37
   Yderligere materiale omkring generalforsamlingen og evt. forslag vil blive lagt på
  hjemmesiden under Generalforsamlingen 2020 efterhånden som vi modtager det. .
  Med venlig hilsen – og på gensyn
  Bestyrelsen