Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Møde ang. fjernvarme i Egebjerg den 3-5-22

Diverse Posted on Wed, May 04, 2022 13:23

Møde ang. fjernvarme i Egebjerg den 3-5-22

I næste måned kommer der flere udmeldinger fra kommunen og Vest forbrændingen.

Der undersøges i øjeblikket en overgangsordning der kan komme på tale hvis en gasfyr eller oliefyr går i stykker, mens vi venter på tilslutning, dette er for at undgå at folk installerer varmepumper i ventetiden.

Planen er fremrykket, så det nu hedder tilslutning senest 2028 i gamle Egebjerg.

Stikledning koster i øjeblikket 15000 kr.
Dertil kommer udgifter til installation af fjernvarme unit. Der kommer måske en ABB-ordning så man kan leje denne fjernvarme unit i stedet for at eje den.

De regner med en fjernvarme årsomkostning på ca.15000 kr. i et hus på ca. 130 m2.

De områder med størst forhåndstilslutning for nok installeret først.
(det blev dog ikke sagt direkte)

Man kan så i ventetiden undersøge om ens gamle radiatorer kan bruges til fjernvarme, eller om de skal skiftes ud.

Et skift til varmepumpe løber nok op i 150.000 for de billigste installationer.
Installation af fjernvarme ligger væsentlig lavere.

Omkring tilskud forventer jeg at der kommer udmelding fra regeringen.

Dette var hvad jeg fik noteret ang. der gælder i gamle Egebjerg.

Vi vil i bestyrelsen nøje følge udmeldingerne og komme med en medlemsundersøgelse i ang. interesse for at skifte til fjernvarme.

Jørn Ishøi
Formand i Egebjerglund-sydHusk generalforsamling

Uncategorised Posted on Sun, March 20, 2022 12:45

Vi afholder generalforsamling i grundejerforeningen Egebjerglund Syd torsdag d. 24/3 2022 kl. 20:00 i Fælleshuset.

Kl. 18:00 fællesspisning for hele familien.
Hvis du ikke har tilmeldt så ring med det samme på 20952737 så vi kan nå at købe mad til jer også.

Kl. 19:00 kommer Allan Ulvskov Nielsen fra Bo trygt.
Han har et spændende oplæg om forebyggelse og indbrudssikring af hjemmet.

Kl. 20:00 starter generalforsamlingen.
Dagsorden og regnskab for 2021 er udsendt pr. mail til alle medlemmer. Hvis du savner den, så kontakt os lige på post@egebjerglund-syd.dk (så vi kan få rettet adresselisten). Du kan også finde materialet på hjemmesiden: http://www.egebjerglund-syd.dk

Vel mødt og på gensyn til generalforsamlingen!

mvh.
BestyrelsenUdrulningen af fjernvarme i Ballerup Kommune

Diverse, Uncategorised Posted on Tue, March 01, 2022 12:47

Udrulningen af fjernvarme i Egebjerg

Læs mere her om fremtiden i Egebjerg med fjernvarme.

Udrulning af fjernvarme | Ballerup.dk

FormandenNy plan for nye veje

Ring IV støjen Posted on Tue, March 01, 2022 12:31

Infrastrukturplan 2035

Uddrag fra side 11

Udvidelse af Ring 4 København (nordlig)
Med projektet igangsættes en VVM-undersøgelse af en udvidelse af Ring 4 fra 4 til 6 spor mellem Ballerup C til Ballerup
Byvej (”Chokoladekrydset”) samt en udvidelse til 4-sporet byvej
mellem Ballerup Byvej og Hillerødmotorvejen. Der afsættes en
ramme på 900 mio. kr. til at gennemføre projektet.
Projektet forventes at have en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 8,6 pct. beregnet med en CO2-pris på ca. 300 kr.
pr. ton. For en CO2-pris på 1.500 kr. pr. ton er forrentningen på
8,4 pct

http://www.trm.dk/temaer/aftale-om-infrastrukturplan-2035Vi bliver lidt forsinket da vi er gået i stå.

Sneordningen Posted on Tue, February 01, 2022 09:40

Der er tekniker på vej for at løse problemet.
Tekniker er ikke kommet endnu kl 13:00
men vejret er med os Slud/ regn og tøvejr.

SnemandenDer bliver ryddet sne nu

Sneordningen Posted on Tue, February 01, 2022 09:01

Turen er påbegynd forventer at være færdig ved middagstid.


SnemandenFyrværkeri

Uncategorised Posted on Sat, January 01, 2022 15:56

Husk at rydde op!

Hvis du har brugt vejen eller fortovet til at fyrre af på.Ingen snekørsel – der er ikke faldet nok sne!!

Sneordningen Posted on Fri, December 24, 2021 12:29

I må selv ud med kost og salt, der er lige nu, ikke faldet nok sne!

God jul til alle!!!

SnemandenNext »