Ang. Fjernvarme

Til alle grundejerforeninger, der er medlemmer af Fællesudvalget for grundejerforeningerne i Ballerup Kommune (FU).

(65 mailadreser i Bcc-feltet: De medlemsdata FU har samt deltagerlisten fra selve temamødet)

Cc: Vestforbrændingen, Per Wulff

      Ballerup Kommune, Trine Baarstrøm

Deltagere på selve temamødet:

Der deltog 27 personer, som ialt repræsenterede ca. 1.830 husstande.

Hermed opfølgning fra dette års temamøde om fremtidig varmeforsyning d. 2022-05-23:

– Kopi af indlæg fra Vestforbrændingen:

   FU grundejerforeningerne Ballerup 23-5-2022.pdf

– Kopi af indlæg fra Ballerup Kommune:

   (Intet: Kommunen meldte afbud pga sygdom og ferie)

– Ekstra senere tilkomne oplysninger omkring fjernvarme:

   Vestforbraending bilag 2022-07-11.pdf

   Bemærk særligt udsagnet: “…Vestforbrænding ikke har en strafafgift for dårlig afkøling…”

   som er af stor betydning for parcelhuse, der ikke er nye

Filerne vil også blive lagt ud på hjemmesiden www.fugb.dk

PS:

FU’s bestyrelse har bedt om et opfølgende møde med Ballerup Kommune.

Nye informationer vil blive udsendt, når vi modtager dem.

PPS:

Pga. FU’s mange medlemmer er det en større løbende opgave at opdatere kontaktdata for alle medlemmer.

Har I opdateringer til mail listen,

så send venligst en mail direkte til kasserer@fugb.dk med opdaterede oplysninger.

På forhånd tak for hjælpen.

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden eller kassereren:

Formand: Christian Hansen                         formand@fugb.dk

Kasserer: Svend Erik Nissen                       kasserer@fugb.dk

Mvh

Christian Hansen og Svend Erik Nissen