Nyheder omkring ring 4 se mere her:

Bus Rapid Transit (BRT) i Ring 4-korridoren (400S) | Vejdirektoratet