Hej Jørn

Som jeg fortalte i telefonen, så er strækningen mellem Nordbuen og kommunegrænsen med i vores trafiksikkerhedsplan og udtaget til projektering i år. Du kan læse den politiske sag her https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-02-2023#punkt-12-diverse-vej%C3%A6ndringer-2023—anl%C3%A6gsbevilling

På kommunens hjemmeside https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/trafiksikkerhed-og-hastighed kan du se nyeste tællinger og vores trafiksikkerhedsplan. Pt. er det dog forsat den gamle der er linket til, men det får vi rettet op hurtigt. I mellemtiden kan du se planen i de vedhæftede bilag her https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-19-12-2022#punkt-10-endelig-godkendelse-af-trafiksikkerhedsplan-2022-2026-

Med venlig hilsen

Malene Skagge Arvid

Civilingeniør

Center for By og Miljø

Anlæg

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

DK-2750 Ballerup

Tlf: 4477 2000

Dir: 4175 0144

E-mail:bvoe@balk.dk

www.ballerup.dk