Hvad skal der ske med Egebjerg Fælleshus?
Vi har flere gange her i Egebjergbladet efterlyst nye bestyrelsesmedlemmer/medhjælpere. MEN
UDEN RESULTAT.
Nu er det rigtigt alvorligt!! Mindst 1 af de bestående bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke at
fortsætte efter generalforsamlingen, som afholdes i marts 2024, og er der ingen der stiller op i
stedet, vil konsekvensen være, at
FÆLLESHUSET MÅ LUKKE
Lukkes Fælleshuset vil det blandt betyde:
• at der fremover ikke kan afholdes private fester i huset.
• at Egebjergklubben og andre interesseforeninger m.v. (bl.a. bridge, seniorklubben, Øl&Vin,
Sang, Modne Kvinder, Yoga, LOF) ikke længere kan afholde deres aktiviteter i huset
• at grundejerforeninger m.v. ikke kan afholde generalforsamlinger/møder i huset.
Da vi jo endnu ikke kender fremtiden for Fælleshuset, vil al reservation til udlejning blive stoppet
pr. 31/12-2023, således at forstå, at huset så ikke kan lejes/reserveres til aktiviteter der starter
efter 30. juni 2024.
Hvis vi ikke senest 15. januar 2024 får tilsagn om nye bestyrelsesmedlemmer/hjælpere, vil vi
tage de nødvendige skridt, for at Fælleshuset kan overdrages til Ballerup Kommune.
Fælleshusets bestyrelse består p.t. af en gruppe på 5 ældre (gennemsnitsalder ca. 78 år) frivillige
og dedikerede beboere i Egebjerg. Vi står for den indvendige vedligeholdelse af Fælleshuset og
passer udlejningen af huset.
Bestyrelsesarbejdet i Fælleshuset er ikke særligt arbejdsbelastende, MEN der skal regnes med at
man i enkelte weekender skal stå for udlejninger (aflevere nøgler til lejer, påse at lejer ved
nøgleaflevering, har efterladt Fælleshuset i samme rengjorte stand, som det blev modtaget).
Vi mødes 4-6 gange om året, hvor vi under hyggelige former planlægger vedligeholdet af
Fælleshuset og fordeler vagterne for hvem der udleverer nøgler m.v.
Hvis du vil høre mere så kontakt os enten på telefon 30502596 (Svend Jensen) eller pr. mail via
post@egebjergfaelleshus.dk. Man kan også møde op i Fælleshuset den 14. december, hvor
repræsentanter for bestyrelsen vil være til stede mellem kl. 19 og 20.
Bestyrelsen