Ester og Jan Coln, Pæremosevej 17:

Først en tak til udviklingen, der har bragt os en skandinavisk støjberegningsmodel og – foreløbigt – støjkort for hovedstadsområdet, herunder for vores egen kommune. Det giver mulighed for udarbejdelse og høring af støjhandlingsplan på et rimeligt objektivt grundlag.

Dernæst en tak til Egebjerglund-Syds bestyrelse og særligt til Henrik for at skabe dette forum for at udveksle erfaringer med støjen fra Ring IV.

Nå til sagen: Vi har boet her siden 1969 og levet med en trafikstøj fra Ring IV, der er vokset år for år. Støjen er nok vokset mest på grund af den øgede og tungere trafik, men også på grund af den grove belægning. Vi har forsøgt at afværge noget af støjen ved at plante træer nede på marken, hvilket dog ikke har hjulpet meget, og ved at skifte til lydvinduer ud mod Ring IV, hvilket har hjulpet noget inden døre. Men i mange år har vi ikke haft glæde af terrasse og have, der jo vender mod Ring IV. Vi håber inderligt, at der nu bliver gjort noget ved støjen. Den er endnu sværere at leve med nu hvor vi er de enste langs Ring IV uden støjskærme eller -volde.

Da støjhandlingsplanen dukkede op på kommunens hjemmeside blev vi selvsagt meget interesserede. Vi har snakket et par gange med kommunens støjmand og også kigget lidt på vejdirektoratets og miljøstyrelsens hjemmesider. Et resume af vores indtryk:

1) Støjkortene hos kommunen er de samme som støjkortene på mst.dk, men hos mst.dk er det lettere at udskrive bestemte udsnit og der er tydeligere signatur (når kommunens kort siger f.eks. 60 dB, mener de 60-65 dB osv). Ingen steder vises selve den anbefalede grænse på 58 dB (altså L(den) 1,5 m), men den ligger altså næsten midt i 55-60 dB området.

2) Støjkortene er baseret på trafiktællinger og støjmålinger, der er 2-3 år gamle. Når kortene bliver revideret i 2012, vil de blive baseret på flere og mere aktuelle tællinger og målinger. Man bruger ikke prognoser, selvom støjhandlingsplanerne jo ellers rækker frem i tiden.

3) Når man tæller “berørte boliger” og “berørte beboere”, hvad kommunen vist allerede har gjort, så er der “berøring” hvis det skønnede 58 dB eller mere område omfatter (en del af) have og/eller husfacade.

4) Kommunens pjece refererer fra vejdirektoratets støjplan, at man p.t. undersøger mulighederne for støjsvag belægning og navnlig støjskærme langs Ring IV på “vores” strækning fra Klausdalsbrovej/Nordbuen til grænsen til Herlev kommune. Vi har på mail spurgt vejdirektoratet om undersøgelsen forventes afsluttet inden borgermødet eller inden udløbet af høringsfristen, men har endnu ikke fået svar.