Hej,
For interesserede kan oplyses, at de igangværende arbejder med Krebsedammens forlængelse er beskrevet på Herlev kommunes hjemmeside her.

En række forhold omkring bløde trafikanter, busstop, etc. er highlighted af undertegnede i det øverste af nedenstående pdf-dokumenter.

Ændringerne forekommer i det hele taget at være en forbedring for os i Egebjerg (selv om vi ikke får Ring IV stoppestedet ved Syvendehusvej tilbage).
I Herlevbladet er foregået en hektisk debat, der bla. er gået på bevarelse af busstoppestederne og lyskrydset med cykelsti ved Shelltanken/Skinderskovvej. Lidt af det fremgår af et såkaldt indsigelsesnotatet på ovenstående link.
Borgmester Kjeld Hansens svar i Herlevbladet tyder dog på, at man fastholder det foreliggende forslag. En kopi vedlægges ligeledes nedenfor.

Vh
Henrik