Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Forsinkelsen af arbejdet

Krydset Ring IV - Sortemosevej Posted on Thu, May 05, 2011 14:20

Herlev kommunen har den 5. maj 2011 besvaret en forespørgsel fra foreningen om årsagen til, at arbejderne nu har ligget stille meget længe, således:

“Herlev Kommune er meget ked af de trafikpropper og de gener, som trafikanter dagligt oplever på Sortemosevej/Ring 4. Vejarbejdet har længe været nedlukket på grund af vinteren.

Vi ved at undersøge, om der kan etableres flere og bedre tiltag for de bløde trafikanter, der skal passere Ring 4. Når undersøgelserne er færdige, skal eventuelle forbedringer indpasses i projektet, og først herefter kan arbejdet fortsætte. Vi forventer, at der går nogle uger, før arbejdet genoptages.

Vi forventer, at de nuværende stoppesteder ved Skinderskovvej rykker til Sortemosevej/Krebsdammen.”
Vh
BestyrelsenFlytning af busstoppested på Ring IV

Krydset Ring IV - Sortemosevej Posted on Thu, March 24, 2011 15:06

Hej,
For interesserede kan oplyses, at de igangværende arbejder med Krebsedammens forlængelse er beskrevet på Herlev kommunes hjemmeside her.

En række forhold omkring bløde trafikanter, busstop, etc. er highlighted af undertegnede i det øverste af nedenstående pdf-dokumenter.

Ændringerne forekommer i det hele taget at være en forbedring for os i Egebjerg (selv om vi ikke får Ring IV stoppestedet ved Syvendehusvej tilbage).
I Herlevbladet er foregået en hektisk debat, der bla. er gået på bevarelse af busstoppestederne og lyskrydset med cykelsti ved Shelltanken/Skinderskovvej. Lidt af det fremgår af et såkaldt indsigelsesnotatet på ovenstående link.
Borgmester Kjeld Hansens svar i Herlevbladet tyder dog på, at man fastholder det foreliggende forslag. En kopi vedlægges ligeledes nedenfor.

Vh
Henrik