Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Generalforsamlingen

Sneordningen Posted on Mon, March 17, 2014 19:43

Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er Zouhaier Krifa vil med de indsendte forslag,
men det får vi måske af vide på generalforsamlingen, for i Egebjerglund syd har
vi vel nok et af de billigste grundejerforeningskontingenter og den billigste
snerydningsordning, man kan forestille sig. Derfor er det ikke rimeligt, at
bestyrelsen igen i år skal bruge tid og kræfter på yderlige detaljering af
vores regnskaber. Med det yderst rimelige beløb vi betaler om året, må vi have
tiltro til, at bestyrelsen arbejder ansvarligt og fornuftigt, med de penge vi
stiller til rådighed for dem. Jeg håber, at der er flere, som vi støtte
bestyrelsens arbejde her på bloggen.Ballerup Bladet

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Wed, September 22, 2010 16:13

Jeg har idag sendt dette indlæg til Ballerup Bladet som svar til Søren B. Christiansen.

Jeg synes, at det er fantastisk, at direktøren for kommunens største boligselskab, som tilsyneladende ikke engang bor i kommunen, blander sig i debatten om privatisering af vejene, men det er jo altid let at gøre sig klog på noget, hvor man ikke selv har noget økonomisk i klemme. Mon ikke vi også havde hørt klynkeri, hvis kommunen f.eks. havde valgt at lave en afgift på husleje, som boligselskaberne ikke måtte opkræve hos lejerne – selv om det selvfølgelig heller ikke var direktørens private økonomi, der så ville blive berørt.

Jeg er desværre nødt til at have forståelse for, at kommunen mangler penge, og derfor forsøger at skabe nogle indtægter, men vejnettet, som alle benytter, må da være en fælles opgave, for ellers sætte fantasien ikke grænser for, hvor der kan laves privatisering eller brugerbetaling. Hvorfor er det egentlig, at vi både betaler ejendomsskat og værdi af egen bolig, og hvad får vi for disse penge??

Der er da også den meget væsentlige forskel på de, der bor i boligselskaberne eller de nye kvarterer med små lukkede vejnet, som de vidste var private veje, da de byggede eller købte ejendommen. Dermed havde de mulighed for at vurdere/budgettere med den ekstra udgift, der måske også har afspejlet sig i købsprisen.

Der er endnu ikke kommet nogle konkrete tal på bordet, om hvad det i givet fald vil komme til at koste, men hvis man bare tænker på de almindelige driftsudgifter, så bliver det formentlig flere tusinde kroner årligt, og det vil i hvert fald både pensionister og småbørnsfamilier have svært ved at skaffe.

Det vil formentlig også skabe kaos hos udbyderne af vejvedligeholdelse, når alle de berørte veje eller grundejerforeninger skal indhente tilbud, og det er altså ingen betingelse for at være med i en bestyrelse, at man har indsigt i priserne på disse ydelser. Derfor et helt urimeligt ansvar og arbejdsbyrde for disse personer, der formentlig ikke alle har mulighed for en kvalificeret vurdering.

Hvis vi får private veje, hvilke rettigheder har vi så over dem?? Hvem skal vurdere, hvor ofte der skal ryddes sne, hvornår vejen skal repareres, og hvis vejbelysningen hører med, hvornår og hvor længe skal den være tændt?? Der har været forlydender om, at kommunen stadig vil bestemme over de privatiserede veje, skal der så oprettes en afdeling på rådhuset vil at føre tilsyn med det, og hvad mon det i givet fald vil koste??

Jeg forstår ikke, at der ikke er flere af de berørte borgere i kommunen, der reagerer og giver deres mening til kende. Hvis det ikke sker, tror kommunalbestyrelsen jo bare, at vi alle sammen synes, at det er i orden.

Der er snart kommunevalg, og hvis der er mange flere, der skriver læserbreve og på andre måder giver deres mening til kende, så kan man da håbe, at dem, der skal træffe beslutningen, tænker sig om en ekstra gang.

Med venlig hilsen

Finn Madsen

Snogholmvej 1

2750 BallerupKommentarer til Ballerup kommunes støjhandlingsplan

Ring IV støjen Posted on Wed, March 25, 2009 13:51

Der er blevet opfordret til, at man også sender kommentarer til kommunen for at underbygge vores klager endnu mere, og vi har idag sendt dette brev til dem på mail.

Ballerup Kommune,
Miljø & Teknik,
Rådhuset
Hold-an Vej 7,
2750 Ballerup

Ballerup den 25. marts 2009.

På borgermødet den 19. marts blev den efterlyst kommentarer og forslag til den aktuelle plan.

Som beboer i Egebjerg siden 1975 lider vi bestemt også af den tiltagende støj fra ringvejen, og vi håber selvfølgelig, at der endelig bliver gjort noget ved det, for på trods af adskillige henvendelser både fra os og fra grundejerforeningen, er der jo desværre indtil nu ikke sket noget effektivt.

Der har altid været støjgener, og den kraftig forøgede trafikmængde har selvfølgelig også forværret den i væsentlig grad, men især den grovere vejbelægning har øget støjniveauet meget, og det er blevet yderligere forværret, efterhånden som asfaltlaget er blevet slidt helt af. Det blev heller ikke bedre af, at denne belægning formodentlig blev lagt oven på den eksisterende, så støjkilden derved kom højere op.

Da lyskrydset ved Netto blev etableret, forøgede det også støjen af biler, der bremsede op for rødt lys og accelererede den modsatte vej.

Fartbegrænsningen på 70 km i timen giver absolut ingen effekt, for det giver ingen mening for gennemkørende trafikanter, at der på en bred vej med meget trafik skal være fartbegrænsning, og derfor er der stort set ingen, der overholder den. Det eneste tidspunkt, fartbegrænsningen overholdes, er i myldretiden morgen og aften, men der kører bilerne til gengæld i en konstant lang række.

Vi har tidligere fået afslag på støjdæmpning med den begrundelse, at der ikke var nok, som var væsentlig generet af støjen. Jeg går ud fra, at de gældende støjgrænser er fastlagt ud fra nogle trivsels- og sundhedsmæssige undersøgelser, og det er da lige generende og skadeligt for de berørte, uanset om man er få eller mange. Til gengæld skal et støjværn jo ikke være så lang, og dermed bliver det selvfølgelig heller ikke så dyrt. Man kan sagtens være bagklog, og det kan jo desværre ikke bruges til noget, men det havde garanteret været billigere, hvis man havde etableret vores relativt korte støjværn sammen med enten Digterparken eller Bagsværd, når nu der alligevel skulle bestilles materialer, og alle maskinerne var lige i nærheden.

Lige om lidt er det sommer igen, hvor ville det være dejligt, hvis man kunne sætte sig ud i haven, når man kom hjem fra arbejde om eftermiddagen, nyde det gode vejr og tale sammen uden at råbe, fordi der blev gjort noget effektivt for at forbedre støjforholdene også i vores område.

Med venlig hilsen

Ingrid og Finn Madsen
Snogholmvej 1
2750 BallerupSkriv kommentarer til støjen fra ringvejen nu

Ring IV støjen Posted on Sun, March 15, 2009 14:17

Vi har tidligere fået afslag på støjdæmpning med den begrundelse, at der ikke var nok, som var væsentlig generet af støjen.

Jeg går ud fra, at de gældende støjgrænser er fastlagt ud fra nogle trivsels- og sundhedsmæssige undersøgelser, og det er da lige generende og skadeligt for de berørte, uanset om man er få eller mange.

Her på bloggen er der mulighed for at finde ud af, hvor mange der er generet af støjen, og derfor er det vigtigt, at vi alle sammen opfordrer naboer og genboer til at skrive, for på den måde kan vi forhåbentlig være med til at påvirke beslutningen.

Det er ikke sikkert, at det hjælper at skrive, men det er helt sikkert, at det ikke hjælper at lade være.

Ingrid og Finn MadsenStøj fra ringvejen

Ring IV støjen Posted on Thu, March 05, 2009 11:20

Som beboer i Egebjerg siden 1975 lider vi bestemt også af den tiltagende støj fra ringvejen, og vi håber selvfølgelig, at der endelig bliver gjort noget ved det, for på trods af adskillige henvendelser både fra os og fra grundejerforeningen, er der jo desværre indtil nu ikke sket noget effektivt.

Der har altid været støjgener, og den kraftig forøgede trafikmængde har selvfølgelig også forværret den i væsentlig grad, men især den grovere vejbelægning har øget støjniveauet meget. Det blev heller ikke bedre af, at denne belægning blev lagt oven på den eksisterende, så støjkilden derved kom højere op.

Da lyskrydset ved Netto blev etableret, forøgede det også støjen af biler, der bremsede op for rødt lys og accelererede den modsatte vej.

Fartbegrænsningen på 70 km i timen giver absolut ingen effekt, for det giver ingen mening for gennemkørende trafikanter, at der på en bred vej med meget trafik skal være fartbegrænsning, og derfor er der stort set ingen, der overholder den.

Man kan sagtens være bagklog, og det kan jo desværre ikke bruges til noget, men det havde garanteret været billigere, hvis man havde etableret vores relativt korte støjværn sammen med enten Digterparken eller Bagsværd, når nu der alligevel skulle bestilles materialer, og alle maskinerne var lige i nærheden.

Lige om lidt er det sommer igen, hvor ville det være dejligt, hvis man kunne sætte sig ud i haven, når man kom hjem fra arbejde om eftermiddagen, nyde det gode vejr og tale sammen uden at råbe, fordi der blev gjort noget effektivt for at forbedre støjforholdene også i vores område.

Med venlig hilsen

Ingrid og Finn Madsen

Snogholmvej 1