Borgermøde i morgen tirsdag

Offentlig høring og borgermøde
I forbindelse med den indledende idé- og forslagsfase afholdes et borgermøde. Her
præsenteres grundlaget for arbejdet, og alle interesserede opfordres til at komme med
synspunkter, forslag og ideer til den videre undersøgelse.
I tilknytning til idefasen afholder Vejdirektoratet borgermøde:

  1. november kl. 17:00-19:00
    Hotel Lautrup Park
    Borupvang 2 i Ballerup
    Borgermødet indledes med et åbnet hus mellem kl. 16.00 og 17.00, hvor du kan møde
    fageksperter fra Vejdirektoratet.