Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Snefald her til aften.

Sneordningen Posted on Wed, January 13, 2021 21:50

Der er faldet mindre end 2 cm. sne. Derfor bliver der ikke ryddet sne her til aften. DMI “lover” også opklaring i morgen. Derfor er det besluttet at se hvordan det ser ud i morgen tidligt.

Snemanden.Snerydning i dag

Sneordningen, Uncategorised Posted on Fri, January 08, 2021 10:05

Da der nogle steder ligger mere end 2 cm. sne bliver der nu kørt en runde selvom DMI lover tøvejr senere.

SnemandenTøvejr?

Sneordningen Posted on Thu, January 07, 2021 07:11

Sidste runde i aftes, ser ud til at holde sne væk for fortove.
Hvis det sner i løbet at dagen, køres der efter behov.

Snemanden

OBS: Mange biler holder på fortovene, parker dem ud på vejen ca. 10 cm fra fortovet så kan jeg komme forbi, og det holder farten nede på vejene!Sneordningen Posted on Wed, January 06, 2021 15:34

Så er 2 runde færdig
Jeg kører en 3 runde senere i aften ved 18 tiden.

SnemandenSneordningen Posted on Wed, January 06, 2021 11:27

første rund færdig!!! (Uden salt)

Der køres igen ved 13 tiden med salt.

SnemandenSneordningen Posted on Wed, January 06, 2021 07:29

Så kom der sne!
der køres en runde efter kl 8. da det stadig sner.

SNEMANDENFiber-internet i Egebjerg?

Uncategorised Posted on Tue, September 08, 2020 13:20

Hej! vil du have fiber-internet i Egebjerg!

Gigabit er nu klar til at du elektronisk, kan fortælle dem, at du gerne vil have fiber-internet.

 1. Gå ind på WWW.gigabit.dk
 2. Søg din adresse frem
 3. Læs betingelserne
 4. Vælg din hastighed
 5. Tilmeld dig

Du må gerne fortælle dine naboer at det nu er muligt at tilmelde sig hos Gigabit.

Nu graver de på Lerholmvej!!!!!Generalforsamling den 1-10-2020

Uncategorised Posted on Sun, September 06, 2020 16:37

Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19:30 i Fælleshuset, Agernhaven 8
Som bekendt måtte vi aflyse vores ordinære generalforsamling i marts pga. corona-nedlukningen. I
stedet gennemfører vi årets generalforsamling her i efteråret.
Der vil være mulighed for at nyde en øl eller vand, men vi kan desværre ikke gennemføre vores
ellers traditionelle fælles spisning denne gang. Vi må håbe det bliver muligt igen til næste år.
Vi sørger for masser af håndsprit og afstand mellem pladserne. I er også velkommen til at
fremsende fuldmagter eller skriftlige tilkendegivelser.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning – kom og hør hvad der er foregået i det forgangne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019. Det reviderede regnskab blev
  fremsendt sammen med den oprindelige indkaldelse, og kan ses på hjemmesiden.
 4. Fastsættelse af kontingent og evt bidrag. Pga. omstændighederne har bestyrelsen
  administrativt vedtaget at vi opkræver samme kontingent som sidste år, dvs. 400 kr.
  Fastsætter generalforsamlingen et andet beløb, må vi justere for forskellen ved
  kontingentopkrævningen i 2021.
 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  Bestyrelsen har denne gang ingen forslag. Forslag fra medlemmerne skal være formanden
  eller et andet medlem af bestyrelsen i hænde senest d. 16. september 2020.
 6. Valg af kasserer – Niels Damgaard er villig til genvalg.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Lisbeth Jensen er villig til genvalg, Dennis Rilorin
  fratræder, og ønsker ikke genvalg. Gert Friis stiller op som ny medlemskandidat.
  Valg af 2 suppleanter – Marco Frederiksen er villig til genvalg, Dennis Rilorin stiller op som
  suppleant.
  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. – Jens Brunsgaard er villig til genvalg som revisor.
 7. Eventuelt
  Bemærk: Tilmelding er ikke nødvendig.
   Foreningens regnskab, vedtægter, referater, adresser og numre til bestyrelsen og andet
  kan ses på foreningens hjemmeside www.egebjerglund-syd.dk. Se evt. også vores blog
  (link på hjemmesiden).
   Kontakt til foreningen: post@egebjerglund-syd.dk eller telefon til Jørn: 20 95 27 37
   Yderligere materiale omkring generalforsamlingen og evt. forslag vil blive lagt på
  hjemmesiden under Generalforsamlingen 2020 efterhånden som vi modtager det. .
  Med venlig hilsen – og på gensyn
  Bestyrelsen


Next »